Δωρεάν μεταφορικά για παραγγελίες άνω των 50€

Νομικές Σημειώσεις

Η συμφωνία αυτή τροποποιήθηκε τελευταία φορά την 1η Μαΐου 2015.

Σύμβαση χρήσης

Ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου dermae.gr αποδέχεται τους κατωτέρω όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των σελίδων, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών και των αρχείων που περιλαμβάνονται στο δικτυακό τόπο dermae.gr. Συνεπώς, οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου dermae.gr.. Εάν δε συμφωνεί, τότε οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του δικτυακού τόπου dermae.gr. Ο επισκέπτης / χρήστης παρακαλείται να ελέγχει το περιεχόμενο των συγκεκριμένων σελίδων για ενδεχόμενες αλλαγές. Η εξακολούθηση της χρήσης του δικτυακού τόπου dermae.gr.  ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του επισκέπτη / χρήστη αποδοχή των όρων αυτών

Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο του Δικτυακού τόπου dermae.gr, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών του δικτυακού τόπου dermae.gr και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ολλανδικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να "φορτωθεί", να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο.

Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό Η/Υ (ηλεκτρονικό υπολογιστή) για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους από το δικτυακό τόπο dermae.gr, χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος κόμβου και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.

Ευθύνη επισκέπτη / χρήστη

Ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου dermae.gr αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται στο δικτυακό τόπο demrae.gr από κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών.

Οι χρήστες δικτυακού τόπου dermae.gr  αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν το δικτυακό τοπο της tetixbee για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, λιβελογραφικό, αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο, δεν δικαιούται να μεταδοθεί σύμφωνα με την νομοθεσία ή τις συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, ηθελημένα ή αθέλητα παραβαίνει την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και των διατάξεων αυτής, δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε Περιεχόμενο χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

Ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων συμφωνεί να υπερασπιστεί , να αποζημιώσει και να απαλλάξει την Tetixbee BV και τους αντίστοιχους διευθυντές ,στελέχη , υπάλληλους, εξωτερικούς συνεργάτες ,προμηθευτές, από όλες τις ζημίες ,αξιώσεις, έξοδα, συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών των δικηγόρων από την χρήση αυτού του δικτυακού τόπου dermae.gr ή από την εσφαλμένη χρήση οποιαδήποτε πληροφορίας που λαμβάνεται από τον διαδικτυακό τόπο ή την μετάδοση αυτών των πληροφοριών , των δεδομένων, του υλικού ή συνολικά του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου.

Περιορισμός ευθύνης δικτυακού τόπου

Υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, ο δικτυακός τόπος dermae.gr δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε άμεση,έμμεση,ειδική,αποθετική,παρεπόμενη ή άλλες μορφές ζημιές υποστεί ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του δικτυακού τόπου dermae.gr στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος. Ειδικότερα, o δικτυακός τόπος δεν ευθύνεται για τυχόν ειδικές, έμμεσες, συνακόλουθες ή περιστασιακές, θετικές ή αποθετικές ζημίες από επίσκεψη στον δικτυακό της τόπο ή / και από χρήση των υπηρεσιών της, ή των πληροφοριών που περιέχονται στoν δικτυακό τόπο.

Τα περιεχόμενα του δικτυακού τόπου dermae.gr παρέχονται "όπως ακριβώς είναι" χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο. Στο μέγιστο βαθμό και σύμφωνα με το νόμο, ο δικτυακός τόπος dermae αρνείται όλες τις εγγυήσεις εκπεφρασμένες ή και συνεπαγόμενες, συμπεριλαμβανομένων, όχι όμως περιοριζόμενων σε αυτό, αυτών, οι οποίες συνεπάγονται την εμπορευσιμότητα και την καταλληλότητα για ένα συγκεκριμένο σκοπό.

Ο δικτυακός τόπος dermae.gr δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται.

Επίσης το δικτυακός τόπος dermae.gr δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή οποιοδήποτε άλλο συγγενικό site ή οι εξυπηρετητές "servers" μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή σας, σας παρέχονται χωρίς "ιούς" ή άλλα επιζήμια συστατικά.

Ο δικτυακός τόπος δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους.

Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης / χρήστης και σε καμία περίπτωση ο δικτυακός τόπος dermae.gr.

Οι πληροφορίες στις οποίες έχετε πρόσβαση ή τις οποίες λαμβάνετε ως χρήστες-μέλη κάνοντας χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας του δικτυακού τόπου, εφόσον αποστέλλονται, εισάγονται ή ταχυδρομούνται από άλλους χρήστες-μέλη ή από τρίτους, οι πληροφορίες αυτές δεν επαληθεύονται, ούτε ελέγχονται, εξετάζονται ή επικυρώνονται από το δικτυακό τόπο.

Ο δικτυακός τόπος δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη και δεν εγγυάται σχετικά με την νομιμότητά, εγκυρότητα, ακρίβεια, ορθότητα, ποιότητα, σταθερότητα, ή επικαιρότητα, καταλληλότητα, ή εμπορευσιμότητα για οποιοδήποτε σκοπό οποιουδήποτε μέρους ή του συνόλου των πληροφοριών που παρέχονται από τον δικτυακό τόπο του, λειτουργίας και χρήσης οποιασδήποτε υπηρεσίας του δικτυακού τόπου του. Επίσης δεν φέρει καμία ευθύνη για την απώλεια οποιασδήποτε πληροφορίας οποιουδήποτε είδους που αποστέλλεται στον ή μέσω του δικτυακού της τόπου. Σε καμία περίπτωση ο δικτυακός τόπος  δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ειδική, άμεση, έμμεση, ποινική, δευτερογενή ζημία ή οποιεσδήποτε ζημίες γενικώς, απορρέουσες από απώλεια χρήσης, στοιχείων ή κερδών, ανεξαρτήτως αιτίας ή τρόπου, που προέρχεται από ή σε σχέση με την χρήση ή εκτέλεση λογισμικού, παροχή ή ανεπάρκεια παροχής υπηρεσιών, την πρόσβασή σας ή την μη ικανότητα πρόσβασης στις υπηρεσίες, ή την δική σας χρήση και στήριξη σε πληροφορίες διαθέσιμες σε αυτές τις υπηρεσίες, περιλαμβανομένης οποιασδήποτε δευτερογενής, ειδικής, ή παρόμοιας ζημίας.

Ο δικτυακός τόπος δεν εξασφαλίζει ούτε εγγυάται ότι οποιοδήποτε πρόγραμμα ή πληροφορία στον δικτυακό αυτό τόπο θα είναι ελεύθερα από ιούς, ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό στοιχείο με καταστροφικές δυνατότητες για το λειτουργικό σύστημα του προσωπικού υπολογιστή σας. Είναι αποκλειστική ευθύνη του κάθε χρήστη να απομονώσει λογισμικό και αρχείο πληροφοριών (files), να εφαρμόσει «αντιβιοτικό» λογισμικό και με δικό του τρόπο να διασφαλίσει ότι το λογισμικό που χρησιμοποιεί καθώς και τα αρχεία πληροφοριών (files), αν μολυνθούν δεν θα καταστρέψουν τις πληροφορίες ή το σύστημά του.

"Δεσμοί" (links) προς άλλα sites

Ο δικτυακός τόπος δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων web sites και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω "δεσμών", hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Συνεπώς για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη / χρήση τους οφείλε-τε να απευθύνεστε απευθείας στα αντίστοιχα web sites και σελίδες, τα οποία και φέρουν τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Ο δικτυακός τόπος σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των web sites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

"Δεσμοί" (links) προς το δικτυακό τόπο http://www.dermae.gr/

"Δεσμοί" προς το δικτυακό τόπο www.dermae.gr επιτρέπονται.

 Συνομιλίες

Ο δικτυακός τόπος διατηρεί χώρους παροχής υπηρεσιών συνομιλιών στο Internet σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που αυτό τάσσει. Οι επισκέπτες / χρήστες των σχετικών υπηρεσιών οφείλουν να τηρούν τους κανόνες καλής συμπεριφοράς και ευπρέπειας και να μην προβαίνουν σε παράνομες ή ανήθικες διατυπώσεις. Ο δικτυακός τόπος σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αποδέχεται ή ενστερνίζεται κατά οποιονδήποτε τρόπο τις εκφραζόμενες σε αυτούς τους χώρους προσωπικές ιδέες ή αντιλήψεις. Οι επισκέπτες / χρήστες των σχετικών υπηρεσιών διατηρούν το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας στις απόψεις τους. Ο δικτυακός τόπος διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει ή να αποβάλλει κάποιο επισκέπτη / χρήστη των σχετικών υπηρεσιών σε περίπτωση παράβασης των ανωτέρων όρων.

Διαβούλευση

Ο δικτυακός τόπος dermae.gr αναπτύσσει τα δικά του message boards παρέχοντας στους επισκέπτες / χρήστες των υπηρεσιών του τη δυνατότητα να λάβουν μέρος στη διαβούλευση επίκαιρων θεμάτων με την αποστολή γραπτών μηνυμάτων. Οι επισκέπτες / χρήστες του δικτυακού τόπου  οφείλουν να τηρούν τους κανόνες της καλής συμπεριφοράς και της ευπρέπειας και να μην προβαίνουν σε παράνομες ή ανήθικες διατυπώσεις. Ο δικτυακός τόπος  διατηρεί το δικαίωμα να απαγορεύσει ή να διακόψει την προβολή του γραπτού μηνύματος σε περίπτωση παράβασης των ανωτέρω όρων. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αποδέχεται ή ενστερνίζεται κατά οποιονδήποτε τρόπο τις εκφραζόμενες σε αυτούς τους χώρους προσωπικές ιδέες ή αντιλήψεις.

Ψηφοφορίες

Ο δικτυακός τόπος dermae.gr παρέχει στους επισκέπτες / χρήστες των υπηρεσιών του τη δυνατότητα ψηφοφορίας πάνω σε επίκαιρα ζητήματα τα οποία διατυπώνει με τη μορφή ερωτημάτων. Οι απαντήσεις των ψηφοφόρων καταγράφονται, αναλύονται και σχολιάζονται από το δικτυακό τόπο dermae.gr για την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τις θέσεις της κοινής γνώμης σε σχέση με το συγκεκριμένο θέμα που τίθεται για ψηφοφορία. Ο δικτυακός τόπος διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα συλλογής και εκμετάλλευσης των στοιχείων αυτών και τα πορίσματα στα οποία οδηγείται αποτελούν πνευματική του ιδιοκτησία. Ο δικτυακός τόπος dermae.gr καθορίζει τους ειδικότερους όρους για τη συμμετοχή στην ψηφοφορία και διατηρεί το δικαίωμα διακοπής της ψηφοφορίας.

Άλλα δικαιώματα δικτυακού τόπου

Ο δικτυακός τόπος dermae.gr δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων web sites και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω "δεσμών", hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Συνεπώς για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη / χρήση τους οφείλετε να απευθύνεστε απευθείας στα αντίστοιχα web sites και σελίδες, τα οποία και φέρουν τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Ο δικτυακός τόπος  σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των web sites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

O δικτυακός τόπος διατηρεί το δικαίωμα και την αποκλειστική διακριτική ευχέρεια: (α) να πραγματοποιήσει βελτιώσεις ή / και τροποποιήσεις σε κάθε υπηρεσία ή / και λογισμικό που παρέχονται σε αυτόν τον δικτυακό τόπο, περιλαμβάνοντας όχι αποκλειστικά αλλαγή ή διαγραφή ονομάτων χρηστών (username) και κωδικών πρόσβασης (password), (β) να παύσει την παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας ή / και λογισμικού και να απέχει από την δημοσίευση στον δικτυακό τόπο της και να διαγράφει από αυτόν οποιαδήποτε πληροφορία ή υλικό παρέχεται ή τοποθετείται από χρήστη, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή χωρίς προειδοποίηση, κυρίως αλλά όχι αποκλειστικά για λόγους λειτουργικότητας, ασφάλειας ή άλλους αναγκαίους λόγους, (γ) να χρησιμοποιήσει τις προτάσεις ή πληροφορίες που διατίθενται από χρήστες-μέλη με όποιο τρόπο κρίνει κατάλληλο στα νόμιμα πλαίσια χρήσης (όπως στην περίπτωση προστασίας προσωπικών δεδομένων).

Εμπιστευτικότητα Aσφάλεια

Ο δικτυακός τοπος www.dermae.gr αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφαλείας των Προσωπικών σας δεδομένων καθώς και των ηλεκτρονικών σας συναλλαγών και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια σας. (Παρακαλώ δειτε την ενότητα ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ).

Τι Είδους Πληροφορίες συλλέγουμε

Υπάρχουν περιπτώσεις όπου o δικτυακός τοπος dermae.gr ενδέχεται να σας ζητήσει τα προσωπικά σας στοιχεία, όπως όνομα, διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης, το φύλο, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κλπ το κάνουμε αυτό, για παράδειγμα, κατά την εγγραφή σας για τους διαγωνισμούς / προωθητικές ενέργειες, για απαντήσεις επικοινωνίας, όπως το ηλεκτρονικό ταχυδρομείου, καθώς και για υπηρεσίες που απαιτούν εγγραφή ή συνδρομή. Αν θα θέλατε να είστε στην λίστα αλληλογραφίας μας, θα σας ζητηθεί να συμμετάσχετε ενεργά σε opt-in. Μπορούμε επίσης να συλλέγουμε προσωπικές πληροφορίες από εσάς σχετικά με τρίτους, για παράδειγμα, εάν η ιστοσελίδα μας επιτρέπει να σταλεί ένα e-postcard (Ηλεκτρονική κάρτα) οπότε χρειάζεται να γνωρίζουμε το όνομα και τη διεύθυνση e-mail του παραλήπτη. Αυτές οι πληροφορίες θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τον συγκεκριμένο σκοπό (την παράδοση της ηλεκτρονικής κάρτας).

Χρησιμοποιούμε «cookies» για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τις επισκέψεις σας στην ιστοσελίδα μας και για να ενισχύσουμε την εμπειρία σας. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς χρησιμοποιούμε τα cookies στην σχετική ενότητα. Όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας, συλλέγουμε διάφορα δεδομένα (διεύθυνση του διακομιστή, το όνομα τομέα κ.λπ.). Αυτή η πληροφόρηση μπορεί να συνδυαστεί με τις πληροφορίες που έχετε παράσχει σε μας (για παράδειγμα, από την εγγραφή), το οποίο θα μας επιτρέψει να αναλύσουμε και καλύτερα και να προσαρμόσουμε τις επισκέψεις σας.

Τι είδους συναλλακτικές πληροφορίες συλλέγουμε;

Προκειμένου να διενεργηθεί οποιαδήποτε συναλλαγή μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος της dermae.gr και να πραγματοποιηθούν παραγγελίες προϊόντων της εταιρείας, θα ζητηθεί η γνωστοποίηση κάποιων προσωπικών στοιχείων από πλευράς του πελάτη. Κατά την πραγματοποίηση της παραγγελίας, θα ζητηθεί το πλήρες ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση αποστολής των προϊόντων, η διεύθυνση χρέωσης της παραγγελίας (σε περίπτωση που είναι διαφορετική από την διεύθυνση αποστολής), τα στοιχεία τιμολόγησης (σε περίπτωση που έχει επιλεγεί πληρωμή με τιμολόγιο), ο αριθμός ενός τηλεφώνου επικοινωνίας, η ηλεκτρονική σας διεύθυνση (e-mail) και σε περιπτώσεις που η πληρωμή πραγματοποιείται μέσω πιστωτικής κάρτας, ο αριθμός, η ημερομηνία λήξεως της κάρτας και ο τριψήφιος κωδικός ασφαλείας.

Ποιες Πληροφορίες Γνωστοποιούνται σε Τρίτους

Η TetixBee BV που ειναι ο κάτοχος του δικτυακού τόπου dermae.gr μπορεί να γνωστοποιήσει τις Προσωπικές Πληροφορίες σε άλλους για διάφορους λόγους:

 • Μπορούμε να παρέχουμε στοιχεία επικοινωνίας στους εμπορικούς συνεργάτες μας, σε διαφημιστές και σε άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, έτσι ώστε να επικοινωνήσουν μαζί σας απευθείας για να σας παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας. Μπορούμε να παρέχουμε στους Εμπορικούς Συνεργάτες, διαφημιστές και άλλους ενδιαφερόμενους, συγκεντρωτικά δεδομένα για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που έχουν αγοραστεί, τα ενδιαφέροντα των επισκεπτών, δημογραφικά στοιχεία και άλλες πληροφορίες που συλλέγονται από τον ιστότοπό μας, ώστε να πληροφορούνται για τα πλέον δημοφιλή προϊόντα και υπηρεσίες που προτιμούν οι πελάτες μας. Τα συγκεντρωτικά δεδομένα θα είναι σε μορφή ανώνυμης στατιστικής ομάδας και δεν θα σχετίζονται με οποιοδήποτε μεμονωμένο άτομο.
 • Μπορεί να χρησιμοποιούμε μια εταιρεία επεξεργασίας πιστωτικών, χρεωστικών καρτών μεταφοράς χρημάτων για να χρεώνουμε τους επισκέπτες του δικτυακού τόπου μας για τις αγορές προϊόντων και υπηρεσιών. Τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας δεν αποθηκεύονται σε αποθηκευτικά μέσα της εταιρείας κατά τη διάρκεια της συναλλαγής αλλά καταχωρούνται απευθείας σε ασφαλές περιβάλλον της συνεργαζόμενης εταιρείας (ΠΥΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ) που έχει αναλάβει τη δρομολόγηση των καρτών.
 • Μπορεί να συνεργαστούμε και με άλλα μέρη για την παροχή υπηρεσιών. Όταν ένας χρήστης εγγραφεί για αυτές τις υπηρεσίες, θα μοιραστούμε/γνωστοποιήσουμε ονόματα ή άλλα στοιχεία επικοινωνίας που είναι αναγκαία για την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών από τα εν λόγω τρίτα μέρη. Δεν θα επιτρέπεται σε αυτά τα μέρη να χρησιμοποιούν προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες, εκτός εάν πρόκειται για το σκοπό της παροχής των εν λόγω υπηρεσιών.
 • Η TetixBee BV μπορεί επίσης να γνωστοποιήσει/μοιραστεί Προσωπικές Πληροφορίες σχετικά με επισκέπτες των ιστότοπων της με τρίτα μέρη και στις παρακάτω περιπτώσεις:
  • Όταν παρέχετε τη συγκατάθεσή σας για τη γνωστοποίηση.
  • Για λόγους συμμόρφωσης με το νόμο, διαταγές δικαστηρίων, δικαστικές κλητεύσεις, ή νομικές διαδικασίες.
  • Για την επιβολή ή εφαρμογή των συμφωνιών/συμβάσεων της TetixBee ή την προστασία της TetxBee και των δικαιωμάτων της.
  • Λόγω εφαρμογής νόμου, όταν οι εν λόγω Προσωπικές Πληροφορίες μεταβιβάζονται στα πλαίσια μιας πώλησης περιουσιακών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων των περιουσιακών στοιχείων που αντιπροσωπεύονται από τον εν λόγω δικτυακού τόπου,
  • Στην περίπτωση που η TetixBee BV, ή σε ουσιώδη βαθμό όλα τα περιουσιακά της στοιχεία, εξαγοραστούν εκτός της τυπικής πορείας των επιχειρήσεων και οι εν λόγω Προσωπικές Πληροφορίες μπορεί να αποτελούν ένα από τα μεταβιβαζόμενα περιουσιακά στοιχεία.

Οι προσωπικές σας πληροφορίες ενδέχεται να επεξεργαστούν εξω από την χωρα σας συμπεριλαμβανομένου και της Ε.Ε Οι χώρες στις οποίες επεξεργάζονται τις πληροφορίες μπορεί να μην έχουν του ιδίους νόμους προστασίας δεδομένων με την χώρα που βρίσκεστε.

Μεταβίβαση Πληροφοριών

Η TetixBee BV που ειναι κάτοχος του δικτυακού  λειτουργεί από τα κεντρικά της γραφεία στην Goirkekanaaldijk 211 12  5048 AA Tilburg The Netherlands  , οι διαδικτυακοί της διακομιστές που φιλοξενούν τους δικτυακού τόπους της βρίσκονται σε πολυάριθμες τοποθεσίες εντός και εκτός της E.E, είναι πιθανό να μεταβιβάζονται oι Προσωπικές Πληροφορίες των επισκεπτών από μία χώρα σε κάποια άλλη χώρα. Τέτοιου είδους μεταβιβάσεις θα πραγματοποιούνται μόνο σε συμμόρφωση με τους ισχύοντες τοπικούς νόμους που αφορούν στις πηγές των πληροφοριών.

Όταν παρέχετε Προσωπικές Πληροφορίες στηv TetixBee μέσω ενός δικτυακού τόπου της dermae.gr, παρέχετε επίσης τη συγκατάθεσή σας για μία διασυνοριακή μεταβίβαση των πληροφοριών σας.

Cookies

Για να εξασφαλίσουμε τη σωστή λειτουργία του δικτυακού τόπου, μερικές φορές τοποθετούμε μικρά αρχεία δεδομένων στον υπολογιστή σας, τα λεγόμενα «cookies». Οι περισσότεροι μεγάλοι δικτυακοί τόποι κάνουν το ίδιο.

Τι είναι τα cookies;

Τα  cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία ένας δικτυακός τόπος αποθηκεύει στον υπολογιστή σας ή στην κινητή σας συσκευή όταν επισκέπτεστε αυτόν τον δικτυακός τόπος . Με τον τρόπο αυτό, ο δικτυακός τόπος θυμάται τις ενέργειές σας και τις προτιμήσεις σας (όπως  κωδικός σύνδεσης, γλώσσα,  μέγεθος γραμματοσειράς και άλλες προτιμήσεις απεικόνισης) για ένα χρονικό διάστημα, κι έτσι δεν χρειάζεται να εισάγετε τις προτιμήσεις αυτές κάθε φορά που επισκέπτεστε τον δικτυακός τόπος ή φυλλομετρείτε τις σελίδες του.

Πως χρησιμοποιούμε τα cookies και διάφορες τεχνολογίες;

Ορισμένες από τις σελίδες μας χρησιμοποιούν cookies για να θυμούνται: τις προτιμήσεις σας όσον αφορά την απεικόνιση, π.χ. φωτεινότητα ή μέγεθος χαρακτήρων αν έχετε ήδη απαντήσει σε αναδυόμενη έρευνα που σας ρωτούσε αν το περιεχόμενο ήταν χρήσιμο ή όχι (για να μην σας ξανατεθεί η ίδια ερώτηση) ,των κωδικό πρόσβασης εισόδου, αν έχετε συμφωνήσει (ή όχι) να χρησιμοποιούμε cookies σ΄ αυτόν τον δικτυακός τόπος ,. Επίσης, ορισμένα βίντεο ενσωματωμένα στις σελίδες μας χρησιμοποιούν ένα cookie για να συγκεντρώνουν στατιστικά στοιχεία για τον τρόπο με τον οποίο φθάσατε ως το συγκεκριμένο σημείο και για το ποια βίντεο επισκεφτήκατε.

 • Μπορεί επίσης να λάβουμε πληροφορίες από τα ενημερωτικά μας δελτία τα οποία αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, για να μάθουμε εάν έχετε ανοίξει ή εάν έχετε προωθήσει το ενημερωτικό δελτίο ή εάν έχετε κάνει κλικ σε οποιοδήποτε σημείο του περιεχόμενο του. Η πληροφορία αυτή μας ενημερώνει για την αποτελεσματικότητα των ενημερωτικών δελτίων μας και μας βοηθά να επιβεβαιώσουμε ότι σας αποστέλλουμε τις πληροφορίες τις οποίες θα βρείτε ενδιαφέρουσες.
 • Μπορούμε επίσης να λάβουμε πληροφορίες για να σας προωθήσουμε διαφημιστικά μηνύματα που μπορεί να σχετίζονται με εσάς και τα ενδιαφέροντά σας. Οι πληροφορίες μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για τη ρύθμιση της συχνότητας που εμφανίζονται τα διαφημιστικά μηνύματα και να μας βοηθήσουν να ρυθμίσουμε τις διαφημίσεις που λαμβάνετε και να εκτιμήσουμε την αποτελεσματικότητα τους.
 • Μπορούμε να λαμβάνουμε πληροφορίες όταν επιλέγετε να συνδεθείτε μέσω κοινωνικών δικτύων μαζικής ενημέρωσης από το προφίλ του λογαριασμού σας συμπεριλαμβανομένων και φωτογραφιών,
 • Δημογραφικά δεδομένα, μοναδικά αναγνωριστικά όπως πχ αριθμός τηλεφώνου, στοιχεία ταυτοποίησης κινητών συσκευών για εντοπισμό φυσικής θέσης
 • Πληροφορίες για την αγοραστική σας συμπεριφορά και τις προτιμήσεις σας που έχετε στον δικτυακό τόπο μας
 • Μπορούμε επίσης να χρησιμοποιούμε ανεξάρτητους παρόχους υπηρεσιών για την υλοποίηση συστημάτων διαφήμισης βάσει ενδιαφερόντων, και απαιτούμε από αυτούς να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία των πληροφοριών που χρησιμοποιούν για την παροχή διαδικτυακών διαφημίσεων βάσει συμπεριφοράς για λογαριασμό της TetixBee και να μην χρησιμοποιούν αυτές τις πληροφορίες για κανένα άλλο σκοπό.
 • Μπορούμε να έχουμε πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με εσάς από τρίτες πηγές και ηλεκτρονικές πλατφόρμες
 • Μπορούμε επίσης να αναθέσουμε σε παρόχους σχετικών υπηρεσιών την εγκατάσταση και χρήση cookies για λογαριασμό της TetixBee για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω.

Δεν συλλέγουμε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα (όπως ορίζονται στην Οδηγία 2009/136/ΕΚ) που σας αφορούν χωρίς τη δική σας συναίνεση. Η ενεργοποίηση αυτών των cookies δεν είναι απαραίτητη για τη λειτουργία του δικτυακού τόπου αλλά, μέσω αυτών θα έχετε δυνατότητες για καλύτερη φυλλομέτρηση.  Μπορείτε να διαγράψετε αυτά τα cookies, ή να αποκλείσετε την πρόσβαση σε αυτά, αλλά αν το κάνετε ορισμένα χαρακτηριστικά του δικτυακός τόπος υ ίσως να μην λειτουργούν ικανοποιητικά.

Χρησιμοποιούμε άλλα cookies;

Ορισμένες από τις ιστοσελίδες μας ή δευτερεύοντες δικτυακούς τόπους ίσως χρησιμοποιούν επιπλέον ή διαφορετικά cookies από τα προαναφερθέντα. Στην περίπτωση αυτή, θα βρείτε λεπτομέρειες για τα cookies στην αντίστοιχη ενημερωτική  σελίδα. Ίσως σας ζητηθεί να συμφωνήσετε στην αποθήκευση αυτών των cookies. Επιπλέον, κάποια από αυτά τα cookies ενδέχεται να τοποθετηθούν στον υπολογιστή σας και να χρησιμοποιηθούν κατόπιν άδειας από τρίτους για διαφημιστικούς σκοπούς. Αυτό συμβαίνει όταν η διαδικτυακή τοποθεσία που επισκέπτεστε περιλαμβάνει περιεχόμενο το οποίο προβάλλεται από κάποιον τρίτο ή όταν κάνετε κλικ στο κουμπί κοινής χρήσης στη διαδικτυακή μας τοποθεσία, και ο υπολογιστής σας λαμβάνει cookies από τον εν λόγω τρίτο. Σε αυτούς τους τρίτους συμπεριλαμβάνονται και πάροχοι υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης, όπως πχ Google,Facebook,YouTube,twitter κτλπ και η διαδικτυακή τοποθεσία κοινωνικού εμπορίου με κριτικές καταναλωτών πχ Reevoo, που παρέχουν υπηρεσίες τόσο στους χρήστες της διαδικτυακής μας τοποθεσίας όσο και σε εμάς. Αυτά τα cookies επιτρέπουν σε τρίτους να συλλέγουν και να αποθηκεύουν πληροφορίες, όπως προτιμήσεις των χρηστών και σελίδες που επισκέφτηκαν, για διαφημιστικούς σκοπούς ή για τη βελτίωση των υπηρεσιών τους. Σημείωση: εμείς δεν μπορούμε να ελέγξουμε τα cookies τρίτων και, ως εκ τούτου, δεν φέρουμε καμία ευθύνη σχετικά. Επισκεφτείτε τις διαδικτυακές τοποθεσίες των τρίτων για να δείτε τις αντίστοιχες πολιτικές cookies. Ενδέχεται να επιτρέψουμε στους επιχειρηματικούς μας συνεργάτες, εταίρους μας να χρησιμοποιήσουν cookies στην σελίδα μας για τους ίδιους λόγους που αναφέρονται ανωτέρω

Πώς να ελέγχετε τα cookies

Μπορείτε να ελέγχετε και/ή να διαγράφετε τα cookies ανάλογα με τις επιθυμίες σας. Λεπτομέρειες θα βρείτε εδώ:aboutcookies.org.

Μπορείτε να διαγράψετε όλα τα cookies που βρίσκονται ήδη στον υπολογιστή σας, όπως και να ρυθμίσετε τους περισσότερους φυλλομετρητές κατά τρόπο που να μην επιτρέπουν την εγκατάσταση cookies. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή, ίσως χρειαστεί να προσαρμόζετε εσείς από μόνοι σας ορισμένες προτιμήσεις κάθε φορά που επισκέπτεστε έναν δικτυακός τόπος , και επίσης ενδέχεται να μην λειτουργούν και μερικές υπηρεσίες.

Προστασία της ιδιωτικής ζωής των ανηλίκων.

O δικτυακός τόπος dermae.gr δεν απευθύνεται σε παιδιά κάτω των 13 ετών, και δεν συλλέγουμε εν γνώσει μας προσωπικές πληροφορίες από παιδιά κάτω των 13 ετών. Αν είστε κάτω των 13 ετών μην παρέχετε οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία σε εμάς. Εάν υποπέσει στην αντίληψη μας ότι ένα παιδί κάτω των 13 ετών εισήγαγε στην Υπηρεσία προσωπικά του στοιχεία, θα προβούμε στη διαγραφή τους.

Αποδοχή (Opt In) / Εξαίρεση (Opt Out)

Μετά την εγγραφή στον δικτυακό τόπο dermae.gr που συλλέγει Προσωπικές Πληροφορίες, θα δοθεί η ευκαιρία στους επισκέπτες να καθορίσουν εάν επιθυμούν να λαμβάνουν διαφημιστικά υλικά από την Tetixbee ή απο Συνεργάτες της. Ο τρόπος και η μέθοδος με την οποία o δικτυακός τόπος της dermae.gr επιτρέπει στους χρήστες να εξαιρεθούν από την αποστολή τέτοιων υλικών θα περιγράφεται στον κάθε μεμονωμένο δικτυακό τόπο που συλλέγει τις εν λόγω Προσωπικές Πληροφορίες. Εάν ο χρήστης θέλει να "εξαιρεθεί" (opt-out) στο μέλλον, πρέπει να το κάνει με τον τρόπο που περιγράφεται στις οδηγίες του δικτυακού τόπου στον οποίο έχει υποβληθεί η αρχική αίτηση, ή στις οδηγίες που περιέχονται στα μηνύματα e-mail που παραδίδουν στον επισκέπτη/χρήστη.

Ομοίως, μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή ή χρήση των Προσωπικών Πληροφοριών σε οποιαδήποτε στιγμή στέλνοντας ένα μήνυμα email στη διεύθυνση info@dermae.eu  στο οποίο θα παρέχετε τα στοιχεία σας και θα περιγράφετε τις Προσωπικές Πληροφορίες που πιστεύετε ότι έχουν συλλεχθεί μέσω του δικτυακός τόπος.

Αλλαγές στην πολιτική και πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας

Μπορεί από καιρό σε καιρό η Tetixbee BV μπορεί να  πρέπει να τροποποιήσει την πολιτική αυτή, λόγω των αλλαγών στους κανονισμούς και να συμβαδίσει με τις νέες εξελίξεις και τις δυνατότητες του διαδικτύου. Ως εκ τούτου, διατηρούμε το δικαίωμα, κατά την κρίση μας να κάνουμε αυτές τις αλλαγές και να σας ζητήσουμε να ελέγχετε αυτή τη σελίδα περιοδικά

Οι τοπικές ιστοσελίδες dermae.gr, που είναι προσβάσιμες μέσω του δικτυακoύ τόπου dermae.gr έχουν παρόμοιες πολιτικές απορρήτου στη θέση του, αλλά θα μπορούσαν να υπάρχουν κάποιες διαφορές που οφείλονται με τους τοπικούς κανονισμούς. Ως εκ τούτου, σας συνιστούμε να διαβάσετε την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων του κάθε δικτυακός τόπος www.dermae.gr που επισκέπτεστε.

Διαδικασία Παραγγελία

Όλες οι παραγγελίες στο δικτυακό τόπο της dermae.gr υπόκεινται στην αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων μας. (Παρακαλώ δείτε την ενότητα ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ).

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας παραγγελίας, θα σας ζητηθεί να επιλέξετε ένα πλαίσιο το οποίο μπορείτε να επιβεβαιώσετε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνήσει με τόσο το περιεχόμενο όσο και η εφαρμογή των παρόντων Όρων.  Εμείς δεν θα προχωρήσουμε στην επεξεργασία της εντολής εκτός εάν έχουν γίνει δεκτοί οι όροι αυτοί. Οι όροι που ισχύουν κατά τη στιγμή της ολοκλήρωσης της σύμβασης θα ισχύουν για την παραγγελία σας, εκτός και αν συμφωνήσουν ειδικά για την εφαρμογή μιας νεότερης, αναθεωρημένη έκδοση.

Όταν κάνετε μια παραγγελία στην ιστοσελίδα μας θα πρέπει να εγγραφείτε και σας παρέχουμε ένα όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης. Πληροφορίες που μας παρέχετε σε αυτή την ιστοσελίδα, πρέπει να είναι πλήρεις και ακριβείς, ανά πάσα στιγμή. Είστε υπεύθυνοι για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας (Παρακαλώ δείτε στην ενότητα Εμπιστευτικότητα Aσφάλεια).

Εμείς δεν ευθυνόμαστε για τυχόν ζημιές ή απώλειες που μπορεί να προκύψουν ως αποτέλεσμα οποιασδήποτε αποτυχίας σε ζητήματα ασφαλείας. Σε περίπτωση που έχετε οποιεσδήποτε ανησυχίες σχετικά με τα στοιχεία σύνδεσης ή αντιληφθείτε οποιαδήποτε πιθανή κατάχρηση, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο info@dermae.eu

 Επιβεβαίωση της παραγγελίας σας

Μετά από μια παραγγελία, θα λάβετε ένα e-mail από εμάς που πιστοποιεί ότι λάβαμε την παραγγελία σας. Παρακαλώ σημειώστε ότι αυτό δεν σημαίνει ότι η παραγγελία σας έχει γίνει αποδεκτή. Η παραγγελία σας συνιστά μία προσφορά προς εσάς για να αγοράσετε ένα προϊόν. Όλες οι παραγγελίες υπόκεινται σε αποδοχή από εμάς, και θα επιβεβαιώσουμε την αποδοχή αυτή στέλνοντάς ένα e-mail που επιβεβαιώνει ότι το προϊόν έχει αποσταλεί ("Αποστολή επιβεβαίωσης"). Η σύμβαση μεταξύ μας ("Σύμβαση") έχει ισχύει μόνο όταν έχουμε αποστείλει τα προϊόντα σε σας. Πριν από εκείνη την στιγμή , μπορούμε να σας ειδοποιήσουμε ότι δεν αποδεχόμαστε την παραγγελία, ή μπορείτε να την ακυρώσετε.

Όλα τα προϊόντα που μπορείτε να παραγγείλετε μέσω της ιστοσελίδας θα παραμένουν στην ιδιοκτησία μας μέχρι να έχουμε λάβει την πληρωμή σας στο ακέραιο για τα προϊόντα που παραγγέλθηκαν.

Επεξεργασία Πληρωμής

Οι πληρωμές μπορούν να γίνουν με οποιαδήποτε μέθοδο που αναφέρεται στην ενότητα Τρόποι Πληρωμής. Αρχίζουμε την επεξεργασία της πληρωμής το συντομότερο με το που θα λάβουμε την παραγγελία σας. Για να εξασφαλιστεί ότι η πιστωτική ή χρεωστική σας κάρτα ή λογαριασμός Paypal δεν χρησιμοποιείται χωρίς την άδειά σας, θα επικυρώσουμε τις πληροφορίες που δόθηκαν κατά τη διαδικασία της παραγγελίας (όνομα, διεύθυνση και άλλες προσωπικές πληροφορίες που υποβάλλονται από εσάς) έναντι κατάλληλης βάσεις δεδομένων τρίτων. Συμφωνώντας σε αυτούς τους Όρους, συμφωνείτε με αυτούς τους ελέγχους. Αυτές οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται μόνο για να ελεγχθεί ή ταυτότητά σας. Δεν γίνονται πιστωτικοί έλεγχοι και αυτή η διαδικασία δεν θα επηρεάσει την πιστοληπτική σας θέση. Όλες οι πληροφορίες που δίνονται από εσάς θα πρέπει να αντιμετωπίζονται σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου Παίρνουμε την πληρωμή σας που ελέγχεται από ένα τρίτο φορέα παροχής υπηρεσιών (Πύλη Πληρωμής) που είναι συμβατό σε σχέση με τα πρότυπα ασφάλειας των δεδομένων βιομηχανίας καρτών πληρωμής (PCI DSS έκδοση 2).

Ασφάλεια

Μόλις φτάσετε στο στάδιο της πληρωμής της παραγγελίας σας, η ασφαλής λειτουργία θα ενεργοποιείται αυτόματα. Αυτή η λειτουργία μπορεί να αναγνωριστεί από ένα λουκέτο το οποίο είναι ορατό στην κάτω δεξιά γωνία του προγράμματος περιήγησης. Η ασφαλής λειτουργία εξασφαλίζει ότι όλα τα στοιχεία σας κρυπτογραφούνται για αυξημένη ασφάλεια.

Για να μπορέσουμε να επεξεργαστούμε την πληρωμή σας με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα, θα ζητήσουμε τα στοιχεία της κάρτας σας. Θα σας τα ζητήσουμε να παρέχετε αυτά κάθε φορά που κάνετε μια πληρωμή σε μας. Με εξαίρεση τα όσα ορίζονται στους παρόντες Όρους, δεν θα επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω e-mail ή με άλλο οποιοδήποτε άλλο τρόπο για να σας ζητήσουμε οποιαδήποτε στοιχεία της κάρτας πληρωμής σας. Εάν λάβετε οποιοδήποτε e-mail που ζητούν τέτοιες πληροφορίες, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε αμέσως με την εξυπηρέτηση των πελατών μας.

Κανουμε εύλογες προσπάθειες για να διασφαλίσουμε ότι αυτή η ιστοσελίδα είναι απαλλαγμένη από ιούς και άλλο επιβλαβές περιεχόμενο που θα μπορούσε να προκαλέσει βλάβη στον υπολογιστή σας, αν και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε για το σκοπό αυτό. Είναι δική σας ευθύνη να βεβαιωθείτε ότι έχετε τον κατάλληλο εξοπλισμό (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό ενημερωμένο λογισμικό anti-virus) για να χρησιμοποιηθούν οι παραπάνω ιστοσελίδες με ασφάλεια (Παρακαλώ δείτε την ενότητα Περιορισμός ευθύνης δικτυακού τόπου ).

Τιμές και νόμισμα

Οι τιμές των προϊόντων που αναφέρονται στον Δικτυακός τόπος περιλαμβάνουν τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ). Το κόστος των μεταφορικών εφαρμόζεται ανά παραγγελία. Το ακριβές κόστος των μεταφορικών εξαρτάται από τη χώρα στην οποία παραδίδεται η παραγγελία σας. Για λεπτομέρειες όσον αφορά στο κόστος των μεταφορικών ανά χώρα, ανατρέξτε στην ενότητα «βοήθεια» του δικτυακού μας τόπου. Οι τιμές αναφέρονται σε Ευρώ με εξαίρεση τις χώρες που είναι εκτός νομισματικής ένωσης του Euro (€) , όπου οι τιμές αναφέρονται στο τοπικό νόμισμα. Εάν αλλάξετε χώρα παράδοσης ενώ περιηγείστε στον Δικτυακό τόπο ή κατά την ολοκλήρωση της αγοράς, οι τιμές από εκείνη τη στιγμή μπορεί να αναφέρονται σε διαφορετικό νόμισμα. Σημειώσατε ότι η αλλαγή της χώρας παράδοσης μπορεί να επηρεάσει την τιμή, λόγω αλλαγής του νομίσματος ή της τιμολόγησης της συγκεκριμένης χώρας.

Αξία Συναλλαγής / Αλλαγές τιμών

Η συνολική τιμή που ορίζεται στην οθόνη ολοκλήρωσης της αγοράς περιλαμβάνει τους φόρους και το κόστος των μεταφορικών. Αυτή η τιμή θα καταγραφεί στην επιβεβαίωση της παραγγελίας, την οποία σας συστήνουμε να εκτυπώσετε ή να κατεβάσατε για μελλοντική αναφορά. Εάν πληρώνετε με πιστωτική κάρτα, το συνολικό ποσό ολόκληρης της παραγγελίας σας θα αναγράφεται στο αντίγραφο λογαριασμού σας στο τοπικό νόμισμα. Εάν το τοπικό σας νόμισμα είναι διαφορετικό από το νόμισμα στο οποίο αναφέρονται οι τιμές, η τράπεζά σας θα εφαρμόζει τη συναλλαγματική ισοτιμία που ήταν σε ισχύ την ημερομηνία της αγοράς. Η τράπεζά σας μπορεί να εφαρμόσει διαφορετική συναλλαγματική ισοτιμία, την οποία δε μπορούμε να ελέγξουμε.
Mεταφέρετε το ακριβές ποσό, όπως ορίζεται στην επιβεβαίωση παραγγελίας θα πρέπει να κάνετε διαφορετικά εμβάσματα για κάθε παραγγελία, χρησιμοποιώντας τον μοναδικό αριθμό αναφοράς που αναγράφεται στην επιβεβαίωση της παραγγελίας σας.

Οι τιμές των προϊόντων είναι εκείνες που αναγράφονται στον Δικτυακός τόπος . Οι τιμές ενδέχεται να αλλάζουν κατά καιρούς, οι αλλαγές όμως δεν θα επηρεάσουν καμία παραγγελία την οποία επιβεβαιώσαμε ήδη με την επιβεβαίωση παραγγελίας.

Παράδοση

Τα έξοδα αποστολής και τα χρονοδιαγράμματα διαφέρουν ανάλογα με την διεύθυνση παράδοσης και τον τύπο του προϊόντος που επιθυμείτε να λάβετε. O διαδικτυακος τοπος dermae.gr παραδίδει τα αγαθά με την μεταβίβαση της φυσικής κατοχής ή του ελέγχου αγαθών χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, αλλά οπωσδήποτε εντός 30 ημερών από την σύναψη της συμβάσης.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε δείτε πληροφορίες παράδοσης μας (Παρακαλώ δείτε την σχετική ενότητα Αποστολή/Παράδοση) . Κάνουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να ανταποκριθούμε στις ημερομηνίες παράδοσης που υποσχόμαστε. Ωστόσο, μερικές φορές λόγω αστάθμητων παραγόντων , οι καθυστερήσεις είναι αναπόφευκτες. Εμείς δεν πρέπει να θεωρηθούμε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε καθυστέρηση ή αποτυχία να παραδόσεις των προϊόντων εντός των χρονοδιαγραμμάτων, εκτιμούμε ότι οι εν λόγο καθυστερήσεις και αποτυχίες παραδόσεων οφείλονται σε γεγονότα τα ποια δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχό μας. Διατηρούμε το δικαίωμα να κάνουμε τμηματική παράδοση της παραγγελίας σας, εάν για παράδειγμα η παραγγελία σας καθυστερήσει ή δεν είναι διαθέσιμη. Σε περίπτωση που κάνουμε τμηματική παράδοση της παραγγελίας σας, θα σας ειδοποιήσουμε σχετικά, στέλνοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση του e-mail που μας δώσατε όταν υποβάλλατε την παραγγελία σας. Δε θα χρεωθείτε εάν υπάρχει κάποιο πρόσθετο κόστος μεταφορικών.

Ο κίνδυνος ζημιάς ή απώλειας των προϊόντων παραμένει υπό την ευθύνη μας, μέχρι τη νεότερη ημερομηνία που το προϊόν περνά σε σας (αφού καταβληθεί στο ακέραιο η αξία για το προϊόν) ή την ημερομηνία που η πρώτη προσπάθεια παράδοσης έγινε.

Επιστροφές κατά την παράδοση μπορεί να γίνει μόνο σύμφωνα με τα νόμιμα δικαιώματά σας σύμφωνα με τις εξ αποστάσεως πωλήσεις Κανονισμοί για την προστασία των καταναλωτών ή άλλες ισχύουσες νομοθεσίες.

Αποστολή με έκπτωση 100%

Εάν κάνετε μια αγορά που υπερβαίνει το όριο που έχει τεθεί στη χώρα όπου παραδίδεται η αποστολή σας, θα λάβετε μια ΔΩΡΕΑΝ «κανονική αποστολή» ή την επιλογή μιας«ταχείας αποστολή» με έκπτωση. Ανατρέξτε στην ενότητα "ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ" του Ισότοπου για τα ποσά που έχουν τεθεί ως όρια και τα αντίστοιχα μειωμένα μεταφορικά.

Επιστροφές

Για άμεση ενημέρωση σχετικά με την επιστροφή των παραγγελθέντων προϊόντων σας, ανατρέξτε στην ενότητα Πολιτική Επιστροφών μας Πολιτική Υπαναχώρησης. Σύμφωνα με τους κανονισμούς για προστασία των καταναλωτών για πωλήσεις από απόσταση, έχετε το δικαίωμα να ακυρώσετε την παραγγελία σας εντός 14 ημερών, αρχής γενομένης από την ημέρα της παραλαβή των προϊόντων.

Αυτοί οι Όροι δεν επηρεάζουν άλλα νόμιμα δικαιώματά σας ως καταναλωτής. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμά σας ως καταναλωτή υπό την προστασία των κανονισμών των εξ αποστάσεως πωλήσεων, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές, το τμήμα εμπορικών προτύπων σας ή ένα κέντρο καταναλωτών.

Σε σπάνιες περιπτώσεις, είναι πιθανό οι προδιαγραφές του προϊόντος να έχουν αλλάξει. Σε αυτή την περίπτωση, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατό για να σας προσφέρουμε μια εναλλακτική λύση παρόμοια με το αρχικό προϊόν. Αν δεν είστε ευχαριστημένοι ή δεν είστε ικανοποιημένοι με την υποκατάσταση ή αντικατάσταση, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών μας.

Αν πιστεύετε ότι έχετε λάβει ελαττωματικά, κατεστραμμένα ή λανθασμένη προϊόντων, θα πρέπει να μας ενημερώσετε μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα. Σας παρακαλώ, μην επιστρέψετε το προϊόν σε εμάς, σε πρώτη φάση. Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να συζητήσουμε την κατάλληλη διαδικασία για την αντικατάσταση ή μια πλήρη επιστροφή του προϊόντος. Οποιεσδήποτε σχετικές χρεώσεις παράδοσης και οιαδήποτε εύλογα έξοδα που μπορεί να προκύψουν από την επιστροφή του στοιχείου σε μας θα τα επιβαρυνθεί η TetixBee B.V. Όσον αφορά προϊόντα που κατασκευάζονται σύμφωνα με τις δικές σας προδιαγραφές δεν επιστέφονται και δεν γίνονται ακυρώσεις.

Εγγύηση

Η Tetixbee BV σας εγγυάται ότι κάθε προϊόντων που αγοράζεται από μας μέσω της ιστοσελίδας μας dermae.gr και από την ημερομηνία παραλαβής σας και για τα επόμενα δύο χρόνια δικαιούστε σύμφωνα με την νομοθεσία ΕΕ ελάχιστη εγγύηση διετούς διάρκειας.

Αυτή η εγγύηση καλύπτει τις ζημίες που ενδέχεται να προκύψουν κατά τη διάρκεια της ναυτιλίας. Ανάλογα με την προκληθείσα ζημία, σας προσφέρουμε, ένα νέο προϊόν δωρεάν της ιδίας αξίας ή μια επιστροφή, ή να σας προτείνουμε ισόποση έκπτωση στην τιμή σε μια επόμενη σας αγορά. Η υποχρέωση μας εξαντλείται έως εκεί. Αν το προϊόν που αγοράσατε έχει υποστεί ζημιά, παρακαλούμε να μην διστάσετε να επικοινωνήσετε με την εξυπηρέτηση των πελατών μας.

Τα δικαιώματά σας σύμφωνα με την παρούσα εγγύηση είναι εν ισχύει εκτός αν κάποιο πρόσωπο εκτός από τον κατασκευαστή/ έμπορο έκανε προσπάθεια τροποποίησης ή επισκευής του προϊόντος.

Σύμβαση Υπαναχώρησης

Αν επιθυμείτε να ακυρώσετε την παραγγελία σας, θα πρέπει να μας ενημερώσετε γραπτώς με e-mail, ανατρέξτε στην ενότητα Πολιτική Επιστροφών, Πολιτική Υπαναχώρησης. Έχετε νομική υποχρέωση να καταβάλλεται προσπάθειες για την ασφάλεια των προϊόντων μας , ενώ βρίσκονται στην κατοχή σας. Αν αποτύχετέ να συμμορφωθείτε με την υποχρέωση αυτή, μπορεί να έχουμε το δικαίωμα προσφυγής εναντίον σας για αποζημίωση.

Αυτοί οι Όροι δεν επηρεάζουν άλλα νόμιμα δικαιώματά σας ως καταναλωτής. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμά σας ως καταναλωτή υπό την προστασία των κανονισμών των εξ αποστάσεως πωλήσεων, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές, το τμήμα εμπορικών προτύπων σας ή ένα κέντρο καταναλωτών.

Οι κωδικοί κουπονιού

Κάθε κωδικός κουπονιού ισχύει μόνο μία φορά ανά πελάτη (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά). Για να απολαύσετε την έκπτωση, η αγορά σας θα πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις (από το ενημερωτικό δελτίο, διαφήμιση):

 • ελάχιστη αξία της παραγγελίας,
 • επιλεγμένα στοιχεία,
 • το ποσό των στοιχείων,
 • ημερομηνία λήξης, κ.λπ.

Βεβαιωθείτε ότι η έκπτωση είναι πραγματική πριν από την οριστικοποίηση της παραγγελίας. Η επικύρωση της παραγγελίας και της πληρωμής του σημαίνει ότι εσείς, ως πελάτης, συμφωνείται με την υποδεικνυόμενη τιμή και ότι δεν μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για την επιστροφή του κωδικό έκπτωσης μετά από την πληρωμή.

Ο κωδικός έκπτωσης δεν ισχύει σε συνδυασμό με άλλους κωδικούς κουπονιού και δημοπρασιών. Οι όροι χρήσης, ο κωδικό κουπονιού, ή αξία των κωδικών έκπτωση μπορεί να αλλάξει χωρίς προειδοποίηση. (Παρακαλώ δείτε την σχετική ενότητα ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ.)

Εάν ο κωδικός δεν λειτουργεί, θα σας συνιστούσα να στείλετε email εξυπηρέτηση των πελατών μας: info@dermae.eu

Εξωδικαστικός Συμβιβασμός.

H TetixBee BV κάτοχος του δικτυακού τοπου dermae.gr ,παρέχει τη δυνατότητα επίλυσης των διαφορών αποφεύγοντας την αντιδικία ενώπιον των τακτικών δικαστηρίων, με ταχύτητα, ευελιξία και ποιότητα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμά σας ως καταναλωτή υπό την προστασία των κανονισμών των εξ αποστάσεως πωλήσεων, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές, το τμήμα εμπορικών προτύπων σας ή ένα κέντρο καταναλωτών.

Σχετικές Σχετικές λεπτομέρειες θα βρείτε εδώ Your Europe

Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του δικτυακού τόπου http://www.dermae.gr/, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το Ολλανδικό δίκαιο, το δίκαιο της ευρωπαϊκής ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από την παρούσα σύμβαση αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της Ολλανδίας. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του δικτυακού τόπου http://www.dermae.gr/ και του επισκέπτη / χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

Πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή σχόλια σχετικά με την ιστοσελίδα και / μας ή την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, παρακαλούμε να μας γράψετε
Goirkekanaaldijk 211 12
5048 AA Tilburg
The Netherlands

, ή παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω e-mail στο info@dermae.eu

Δικαιούστε να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση εντός 14 ημερών χωρίς να δώσετε οποιαδήποτε εξήγηση. Η προθεσμία υπαναχώρησης λήγει 14 ημέρες από την επομένη της ημέρας που εσείς αποκτήσατε ή ένας τρίτος διάφορος του μεταφορέα και υποδειχθείς από εσάς απέκτησε τη φυσική κατοχή των αγαθών.Προκειμένου να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης, οφείλετε να μας ενημερώσετε Goirkekanaaldijk 211 125048 AA Tilburg The Netherlands Τηλ. +31 858887049 , info@dermae.eu για την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση με μια ξεκάθαρη δήλωση (π.χ. επιστολή που θα σταλεί με ταχυδρομείο, φαξ ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το συνημμένο υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης, χωρίς τούτο να είναι υποχρεωτικό.Μπορείτε επίσης από την ιστοσελίδα μας να συμπληρώσετε και να υποβάλετε ηλεκτρονικώς το υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης ή οποιαδήποτε άλλη ξεκάθαρη δήλωση.Εάν χρησιμοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα, θα σας διαβιβάσουμε χωρίς καθυστέρηση πάνω σε σταθερό μέσο (π.χ. ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) επιβεβαίωση λήψης της υπαναχώρησής σας. Για να τηρήσετε την προθεσμία υπαναχώρησης, είναι αρκετό να στείλετε τη δήλωσή σας περί άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησής σας πριν λήξει η προθεσμία υπαναχώρησης.
Συνέπειες της υπαναχώρησης
Εάν υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση, θα σας επιστρέψουμε όλα τα χρήματα που λάβαμε από εσάς, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων παράδοσης (εξαιρουμένων των συμπληρωματικών εξόδων που οφείλονται στη δική σας επιλογή να χρησιμοποιηθεί τρόπος παράδοσης άλλος από τον φθηνότερο τυποποιημένο τρόπο παράδοσης που εμείς προσφέρουμε), χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερών από την ημέρα που θα πληροφορηθούμε την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση. Θα εκτελέσουμε την ανωτέρω επιστροφή χρημάτων χρησιμοποιώντας την μέθοδο της τραπεζικής μεταφοράς. Σε κάθε περίπτωση, δεν θα σας χρεωθούν έξοδα για τέτοια επιστροφή χρημάτων. Δικαιούμαστε να καθυστερήσουμε την επιστροφή χρημάτων μέχρις ότου λάβουμε πίσω τα αγαθά ή μέχρις ότου εσείς παράσχετε αποδείξεις ότι στείλατε πίσω τα αγαθά, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο.

Εσείς οφείλετε να στείλετε πίσω τα αγαθά ή να τα παραδώσετε σε εμάς χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερών από την ημέρα που μας δηλώσατε ότι υπαναχωρείτε από την παρούσα σύμβαση. Η προθεσμία θεωρείται ότι έχει τηρηθεί εάν στείλετε πίσω τα αγαθά πριν από τη λήξη της περιόδου των 14 ημερών. Εσείς θα επιβαρυνθείτε με την άμεση δαπάνη επιστροφής των αγαθών. Εσείς φέρετε ευθύνη μόνο για οποιαδήποτε μείωση της αξίας των αγαθών προκύψει από χειρισμό που δεν ήταν απαραίτητος για να προσδιορίσετε τη φύση, τα χαρακτηριστικά και τη λειτουργία των αγαθών.

Σημαντικό: Το δικαίωμα Υπαναχώρησης δεν ισχύει για προϊόντα που έχουν κατασκευαστεί για εσάς με δικές σας προδιαγραφές.

Ο διαδικτυακός τόπος dermae.gr  σας εγγυάται ότι κάθε προϊόν  που αγοράζεται από μας μέσω της ιστοσελίδας μας, από την ημερομηνία παραλαβής σας και για τα επόμενα δύο χρόνια, να συμμορφώνονται από κάθε ουσιώδη άποψη με τις προδιαγραφές που καθορίζονται στη σύμβαση, να είναι ικανοποιητικής ποιότητας  και είναι ευλόγως κατάλληλα για όλους τους σκοπούς για τους οποίους τα προϊόντα αυτού του είδους συνήθως παρέχονται.

Αυτή η εγγύηση καλύπτει τις ζημίες που ενδέχεται να προκύψουν κατά τη διάρκεια της ναυτιλίας. Aνάλογα με την προκληθείσα ζημία, σας προσφέρουμε εναλλακτικά, ένα νέο προϊόν ή μια επιστροφή. Αν το προϊόν που αγοράσατε έχει υποστεί ζημιά, παρακαλούμε να μην διστάσετε να επικοινωνήσετε με την εξυπηρέτηση των πελατών μας info@dermae.eu

Η εγγύηση αυτή υπάρχει δίπλα σε άλλους νόμους και κανονισμούς που ισχύουν για εσάς, ως πελάτη.

Πολιτική Ασφάλειας

Ο δικτυακός τόπος www.dermae.gr αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφαλείας των Προσωπικών σας δεδομένων καθώς και των ηλεκτρονικών σας συναλλαγών και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια σας. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά σας στοιχεία και τις συναλλαγές σας, είναι ασφαλείς και απόρρητες.

Η ασφάλεια του δικτυακού τόπου επιτυγχάνεται με τις ακόλουθες μεθόδους:

 • Αναγνώριση Πελάτη
  Οι κωδικοί που χρησιμοποιούνται για την αναγνώρισή σας είναι δύο: ο Κωδικός Εισόδου (e-mail ή username) και ο Προσωπικός Μυστικός Κωδικός Ασφαλείας (password), οι οποίοι κάθε φορά που τους καταχωρείτε σας παρέχουν πρόσβαση με απόλυτη ασφάλεια στα προσωπικά σας στοιχεία. Σας δίνεται η δυνατότητα να μεταβάλλεται τον Προσωπικό Μυστικό Κωδικό Ασφαλείας (password) όσο συχνά επιθυμείτε. Ο μόνος που έχει πρόσβαση στα στοιχεία σας είστε εσείς μέσω των ανωτέρω κωδικών και είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την διατήρηση της μυστικότητας και απόκρυψης του από τρίτα πρόσωπα. Σε περίπτωση απώλειας του ή διαρροής του θα πρέπει να προβείτε στην άμεση ειδοποίηση μας, αλλιώς ο δικτυακός τόπος της dermae.gr δεν ευθύνεται για την χρήση του μυστικού κωδικού από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Σας συνιστούμε, για λόγους ασφαλείας, να αλλάζετε το password σας σε τακτά χρονικά διαστήματα και να αποφεύγετε τη χρήση των ίδιων και εύκολα ανιχνεύσιμων κωδικών (π.χ. ημερομηνία γέννησης).
 •   Εξασφάλιση του Απορρήτου της Μεταφοράς των Προσωπικών σας Δεδομένων
  Για την εξασφάλιση του απορρήτου της μεταφοράς των δεδομένων, χρησιμοποιούμε το πρωτόκολλο κρυπτογράφησης SSL.
 • Αυτόματη Αποσύνδεση
  Εάν δεν υπάρξει καμία δραστηριότητα για 20 λεπτά γίνεται αυτόματη αποσύνδεση από το χώρο μελών του ηλεκτρονικού καταστήματος της dermae.gr
 • Ελεγχόμενη Πρόσβαση (firewall)
  Η πρόσβαση στα συστήματα της dermae.gr. (servers) ελέγχεται από firewall, το οποίο επιτρέπει τη χρήση συγκεκριμένων υπηρεσιών από τους πελάτες/ χρήστες απαγορεύοντας, παράλληλα, την πρόσβαση σε συστήματα και βάσεις δεδομένων με απόρρητα στοιχεία και πληροφορίες της εταιρείας.
 • Κρυπτογράφηση
  Σε όποιο σημείο του site εισάγετε προσωπικά δεδομένα (password, διευθύνσεις, τηλέφωνα, πιστωτικές κάρτες κ.τ.λ.) υπάρχει κρυπτογράφηση SSL. Η κρυπτογράφηση είναι ουσιαστικά ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού. O δικτυακός τόπος της www.dermae.gr αποκρυπτογραφεί πρώτα τις πληροφορίες που λαμβάνει χρησιμοποιώντας το ίδιο κλειδί (που προκαθορίζεται με την έναρξη της σύνδεσής σας με την υπηρεσία) και στη συνέχεια τις επεξεργάζεται. Τα συστήματα της dermae.gr αποστέλλουν πληροφορίες ακολουθώντας την ίδια διαδικασία κρυπτογράφησης.

Μπορείτε να ζητήσετε οποιαδήποτε στοιχεία τηρούνται για εσάς καθώς και την διόρθωση του σε περίπτωση που μπορείτε να τεκμηριώσετε την ύπαρξη λάθους. Για την δικιά σας ασφάλεια θα πρέπει να χειρίζεστε όλες τις πληροφορίες που παρέχονται μέσω της υπηρεσίας ως εμπιστευτικές και απόρρητες και μην προβαίνετε σε οποιαδήποτε αποκάλυψη τους σε τρίτα πρόσωπα.

Παρακαλούμε σημειώστε ότι καμία μετάδοση ή αποθήκευση δεδομένων δεν μπορεί να είναι ως 100% ασφαλής. Θέλουμε να αισθάνεστε εμπιστοσύνη χρησιμοποιώντας τον δικτυακό τόπο αλλά δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια των πληροφοριών που μεταδίδεται σε εμάς.

Ο δικτυακός τόπος dermae.gr εφαρμόζει την τεχνολογία secure socket layer (SSL). Με την παραγγελία που θα δώσεις θα μεταφερθείς αυτόματα στο ισότοπο της πύλης πληρωμής. Δες την σχετικής της πολιτική ασφάλειας της πύλης πληρωμής. Παρά το γεγονός ότι χρησιμοποιούμε λογισμικό κρυπτογράφησης ασφαλείας, η ασφάλεια των στοιχείων και των πληρωμών που μεταβιβάζονται μέσω του διαδικτύου ή μέσω email δεν είναι εγγυημένη. Ο δικτυακος τόπος dermae.gr δεν θα φέρει ευθύνη για οποιεσδήποτε ζημίες που προκύπτουν ως αποτέλεσμα της χρήσης ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, ζημιών που οφείλονται σε αποτυχία ή καθυστέρηση παράδοσης των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, υποκλοπή ή εκμετάλλευση ηλεκτρονικών επικοινωνιών από τρίτους ή από προγράμματα υπολογιστών που χρησιμοποιούνται για ηλεκτρονικές επικοινωνίες και μετάδοση ιών.

Μπορείς να ελέγχεις και / ή να διαγράψεις τα cookies, όπως εσύ επιθυμείς - για λεπτομέρειες, δες  aboutcookies.org .


Join us

Ασφάλεια συναλλαγών

© Copyright 2020 - Dermae - Φυσικά Καλλυντικά Χωρίς Γλουτένη
Designed and developed by NetApps Ltd